INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych w umowach i/lub innych dokumentach jest Redit.pl Rafał Lebich z siedzibą w Łubnianach (ul. Opolska 50, 46-024 Łubniany).
 2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem kontakt@redit.pl
 3. Twoje dane (takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres, PESEL, seria i numer dowodu osobistego) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji współpracy z Tobą i/lub podmiotem, który reprezentujesz.
 4. Podstawą przetwarzania przez firmę Redit.pl Twoich danych osobowych jest umowa (i/lub inny dokument) zawarta w celach nawiązania/kontynuowania współpracy oraz art. 9 ust. 2 RODO.
 5. Twoje dane nie będą przez nas przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
 6. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami (lub podmiotem, który reprezentujesz) umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających, a także tak długo, jak przepisy nakazują nam przechowywać te informacje do celów archiwalnych.
 7. W każdej chwili masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe.
 8. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 10. Podanie Twoich danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji.
 11. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogły by mieć wpływ na Twoją sytuację prawną, lub wywoływać dla Ciebie inne podobne skutki.